Ulgi dla HDK w komunikacji miejskiej w woj. Kujawsko-Pomorskim

Jeśli zauważyłeś, że informacje na tej stronie są nieaktualne prosimy o powiadomienie nas przez formularz kontaktowy.
Przed skorzystaniem z ulgi upewnij się, czy jest ona nadal udzielana na takich warunkach jak podane poniżej.

INOWROCŁAW

Rodzaj ulgi:
Bezpłatne przejazdy dla osób posiadających legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" – I i II stopnia lub legitymację "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu"
Wymagane dokumenty (podczas kontroli biletów):
Karta miejska – bezpłatny bilet dwuletni lub do czasu obowiązywania ulgi.

Rodzaj ulgi:
50% ulgi dla osób posiadających legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" – III stopnia
Wymagane dokumenty (podczas kontroli biletów):
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej.

Podstawa prawna:
ZARZĄDZENIE NR 95/2021 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu oraz rodzaju dokumentów poświadczających te uprawnienia

Strona internetowa przewoźnika: www.mpk.inowroclaw.pl

Brodnica

Zasłużoneni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia
Dokument upoważniający: zaświadczeie wydane przez Zarząd PCK w Brodnicy
Ulga: 100%

Bydgoszcz

Osoby uprawnione: Zasłużoneni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia
Dokument upoważniający: odpowiednia wkładka do legitymacji stwierdzająca nadanie odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" osobom, które oddały odpowiednią (kobiety 15 litrów, mężczyźni 18 litrów) ilość krwi, wydana wspólnie przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy
Ulga: 100%

Grudziądz

Osoby uprawnione: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 25 litrów krwi i są członkami Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dokument upoważniający: Zaświadczenie Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu poświadczające, że honorowy dawca krwi oddał co najmniej 25 litrów krwi.
Ulga: 100%

Świecie

Osoby uprawnione: Honorowi dawcy krwi zarejestrowani na terenie Gminy Świecie
Dokument upoważniający: ważna legitymacja HDK stwierdzająca oddanie 18 litrów krwi, potwierdzona przez Urząd Miejski w Świeciu
Ulga: 100%

Toruń

Osoby uprawnione: Czynni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 15 i więcej litrów krwi metodą konwencjonalną lub 80 litrów i więcej metodą plazmaferezy, przy czym za honorowego dawcę krwi uznaje się osobę, która w ostatnim roku poprzedzającym wydanie biletu oddała krew co najmniej trzykrotnie
Dokument upoważniający: Bilet ulgowy specjalny imienny wydany na podstawie ważnej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi
oraz
Osoby uprawnione: Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy uprawnieni byli do bezpłatnych przejazdów w oparciu o bilety wydane do 30 czerwca 1999r.
Dokument upoważniający: Bilet ulgowy specjalny imienny wydany na podstawie biletu wydanego do dnia 30 czerwca 1999r.
Ulga: 50%

Włocławek

Osoby uprawnione: Zasłużeni honorowi dawcy krwi
Dokument upoważniający: wpis w książce Honorowego Dawcy Krwi
Ulga: 100%