"To, co robimy, jest tylko kroplą w oceanie. Jednak gdyby tej kropli zabrakło, ocean byłby o nią uboższy."

— św. Matka Teresa z Kalkuty

Aktualności

Krótkie podsumowanie Walnego Zebrania Członków

W niedzielę 6.01.2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków, w którym udział wzięły 22 osoby.

Po przestawieniu przez Prezes (Martę Zielińską) i Skarbnika (Krzysztofa Zielińskiego) sprawozdań z roku 2018 Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie Zarządowi Absolutorium. Walne Zebranie udzieliło go jednogłośnie.

Przyjęto plan działania i plan finansowy na rok 2019.

W roku 2019 rusza program punktowy dla członków Stowarzyszenia, mający na celu zwiększenie aktywności członków oraz promocję Stowarzyszenia i krwiodawstwa w społeczeństwie.

Ustanowiono składkę członkowską w wysokości 50zł (płatną w dwóch równych ratach za każde rozpoczęte półrocze członkostwa - do 30.czerwca i 31. grudnia). Składkę można wpłacać na konto Stowarzyszenia i/lub u Skarbnika.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Przypominamy o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia:

I termin: 6.01.2019 (niedziela) o godz. 1800 

II termin: 6.01.2019 (niedziela) o godz. 1830 (w przypadku niestawienia się w pierwszym terminie co najmniej połowy członków)

Miejsce: salka parafialna na poddaszu (ul. Ks. B. Gordona 4)

Zapraszamy wszystkich członków oraz osoby, chcące do nas dołączyć. 

Życzenia świąteczne


Więcej aktualności

Wydarzenia

03.03.2019 Akcja poboru krwi

03.03.2019 Msza św. w intencji krwiodawców i ich rodzin

Najnowsze galerie

25.11.2018 Red Run Inowrocław 2018
Red Run Inowrocław 2018 - zdjęcie 1 Red Run Inowrocław 2018 - zdjęcie 2

24.11.2018 Akcja poboru krwi przy Galerii Solnej z okazji urodzin Leroy Merlin
Akcja poboru krwi przy Galerii Solnej z okazji urodzin Leroy Merlin - zdjęcie 1 Akcja poboru krwi przy Galerii Solnej z okazji urodzin Leroy Merlin - zdjęcie 2

Oddali najwięcej krwi

73 110 ml Wiesław Jaszczołt

62 580 ml Grzegorz Potocki

40 610 ml Andrzej Bartnik

24 600 ml Jacek Szczęsny

23 800 ml Adam Pałecki

Stan rezerw krwi RCKiK w Bydgoszczy

Kropla grupa krwi A+
Kropla grupa krwi A-
Kropla grupa krwi B+
Kropla grupa krwi B-
Kropla grupa krwi AB+
Kropla grupa krwi AB-
Kropla grupa krwi 0+
Kropla grupa krwi 0-